PanoramaZuidasAmsterdamtheNetherlands

Over ons
Welkom op de website van de MSRE Alumni Association.
De MSRE Alumni Association is een vereniging van en voor afgestudeerden die de tweejarige MSRE opleiding voor vastgoed professionals aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) hebben afgerond. De MSRE Alumni Association, opgericht in 2006, organiseert zowel inhoudelijke als ook netwerkactiviteiten voor haar leden. De vereniging kent inmiddels circa 200 leden en groeit gestaag.

De MSRE Alumni Association heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de contacten tussen de leden onderling en met degenen die op vastgoed gebied werkzaam zijn;
  • Het bevorderen van het functioneren van de leden als vastgoeddeskundigen en -wetenschappers in de praktijk, alsmede een bijdrage te leveren aan het verhogen van de beroepsstandaard;
  • Het ondersteunen van de doelstellingen van de ASRE, te weten het bevorderen van kennis in de vastgoedsector, door informatie, onderzoek en onderwijs;
  • Het bevorderen van kennisuitwisseling, van bijscholing en van de bekendheid van de opleiding en de vereniging bij andere organisaties.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • Het organiseren van excursies, gastlezingen, discussiebijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten, etc.;
  • De advisering van de Amsterdam School of Real Estate;
  • Het organiseren van informele bijeenkomsten;
  • Het uitgeven van een verenigingsnieuwsbrief;
  • Het onderhouden van contacten met instellingen in het binnen- en buitenland die activiteiten op het zelfde terrein organiseren.

De MSRE Alumni Association telt inmiddels zo’n 200 leden en groeit snel.