De verstedelijking in Nederland gaat niet meer stoppen. Met de bloeiende economie staat de woningbouwproductie onder grote druk. De stedelijke gebieden waar de bouwproductie plaats moet vinden wordt steeds complexer.

Tijdens deze middag over stedelijke ontwikkeling bezoeken we een van de meest complexe binnenstedelijke ontwikkelingen van het land: de ontwikkeling van het stationsgebied in Utrecht. We kijken naar de realisatie en de plannen die er nog liggen. Met een rondleiding in het bouwproject Het Platform zien we hoe een MicroCity in wording is.

Na de rondleiding gaan we in op drie grote ontwikkelprojecten op het stationsgebied, de samenwerkingsvormen en succesfactoren die daarbij bepalend waren. Om het geheel van de samenwerkingssuccessen in een breed spectrum te plaatsen en te beoordelen of er sprake is van nieuw en succesvol ontwikkelinstrumentarium sluiten we af met een academische discussieronde.

Heleen Wijtmans (MSRE alumni) gebiedsmanager van de gemeente Utrecht sluit de hele middag aan. We sluiten de middag af met een sessie over samenwerking in gebiedsontwikkeling waarbij we de bezoekers en deelnemers uitdagen om tot verbeterpunten in het ontwikkelproces te komen. Het wetenschappelijk kader rondom vertrouwen in het ontwikkelproces vormt de basis voor het gesprek. De sessie is in plaats van de academische discussie. Er is voor gekozen om geen discussie te voeren waarbij uiteenliggende standpunten worden gedeeld maar juist een dialoog aan te gaan waar de goede dingen uit de praktijk direct kunnen worden gebruikt.

De energie die we uit de complexe stedelijke ontwikkeling hebben gehaald stoppen we na afloop in een goed gesprek onder genot van een borrel.

 

Programma

15:00 uur Inloop stadskantoor Utrecht

15:30 uur Presentatie CU2030, Gemeenten Utrecht

16:00 uur Bezoek MicroCity ‘Het Platform’

17:00 uur Samenwerkingssuccessen complexe Stedelijke ontwikkeling, Driss Aarab, MRE alumni, directeur  abcnova

17:45 uur Academische discussie ontwikkelinstrumentarium, Wim van der Post, ASRE

18:15 uur Borrel

 

De borrel wordt aangeboden door ABCNOVA

abcnova vertaalt ambities en plannen naar concrete, haalbare en duurzame oplossingen. Elk dag werken onze adviseurs en projectmanagers samen met onze opdrachtgevers aan toekomstgerichte oplossingen voor woon-, werk-, leer- en leefomgevingen. Zij zorgen voor grip op huisvestings- en vastgoedprojecten. Vanuit de inhoud, maar ook hands-on. Bij abcnova zijn we trots op onze sterke basis van jonge én ervaren professionals. Wij bieden hen een omgeving waarin zij hun talent de ruimte kunnen geven.

 

Samenwerking MRE en MSRE Alumni

We hebben met de bijeenkomst op 23 mei de samenwerking met de ASRE MSRE Alumni (AAMSRE) gevonden. Doelstelling is om één of twee keer per jaar de diepgang van de MSRE alumni met brede blik van de strategische leiders van de MRE samen te laten gaan.

 

Meld je nog snel aan via de website