Het tweede lustrum van de MSRE Alumni Association vindt plaats op vrijdag 27 mei 2016.

Dit willen wij vieren met alle MSRE-ers die aan de Amsterdam School of Real Estate zijn afgestudeerd.

Op het programma staat onder meer trendwatcher Adjiedj Bakas als externe spreker, een geweldig diner, een feestband, een vastgoedquiz en veel meer. Voor meer informatie zie bijlage.

Voor de kosten draagt de MSRE AA samen met haar sponsoren zorg. Daarnaast vragen wij een kleine eigen bijdrage. De eigen bijdrage bedraagt voor onze leden € 20,–; mensen die geen lid zijn betalen € 40,–. Mocht je nu (of direct na het Lustrumfeest) beslissen wel lid te worden dan betaal je € 20,– + € 70/75,– (jaarlijkse contributie).

Het lustrumfeest vormt een unieke gelegenheid voor een (hernieuwde) kennismaking met de vereniging en haar leden.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@msrealumni.nl.

Wij kijken er naar uit je op het feest te verwelkomen,

bestuur MSRE Alumni Association 2016

MSREAALustrum-uitnodiging03-05-16