Op 8 november organiseerde de MSREAA het seminar ‘Blockchain aansprekend uitgelegd’. Anders dan bij de vele bijeenkomsten waar partijen laten zien dat blockchain gebruikt kan worden om op een transparante wijze data te delen, was het hier de bedoeling om inzicht te geven in verschillende toepassingen van blockchain.

 

De middag/avond werd gepresenteerd door Rodria Laline, die de zaal opwarmde door een tipje van de sluier op te lichten en alvast wat voorbeelden te geven op welke terreinen blockchain een grote toevoeging heeft. Hierna nam Herman de Jongste van Cryptotrader ons mee in het ontstaan van de blockchain oa Bitcoin en zorgde, middels een aansprekende presentatie dat het eenieder in de zaal duidelijk was hoe blockchain is ontstaan en hoe het werkt. Een blockchain is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen dit kan zijn een document of een proces. Het systeem bestaat uit een keten van vastgelegde en samengevoegde gegevens waarvan meerdere partijen een kopie hebben. Dit gaf Jochem Verheul van VMC de gelegenheid zijn presentatie te focussen op de blockchain die zij hebben gebouwd. Hierop kunnen vervoerders (zoals bijv. Arriva en Connexion) samenwerken. In Gouda rijdt reeds de blockchainbus en rijden ook de eerste (elektrische) stepjes. Ze werken aan oplossingen voor ‘The future of Human Mobility’. Middels en reeds werkende app willen ze bewerkstelligen dat we ons straks kunnen verplaatsen met o.a. bus, trein, auto, taxi, step en in de tussentijd anoniem afrekenen. Daarnaast kunnen zij de verkeersstromen monitoren en proberen deze door incentives (mensen belonen een alternatief te nemen) deels te reguleren. Maar hoe wordt blockchain nou toegepast in de wereld van het vastgoed? De hierop volgende presentaties waren van Brickex en Dominium. Twee bedrijven die de blockchain inzetten bij het investeren in vastgoed. Bas Bergmans van Brickex gaf een zeer duidelijke presentatie van het platform dat Brickex bouwt en de mogelijkheden om hierdoor op verschillende manieren in vastgoed te investeren, doordat de assets worden ‘getokenized’ en verhandelbaar worden op een (crypto) exchange. Esther Dekker van Dominium gaf een mooie presentatie van hun ideeën over het gebruik van blockchain. Ook zij hebben tokens, maar die vertegenwoordigen een waarde doordat ze bruikbaar zijn binnen hun blockchain platform om diverse diensten af te nemen. Naarmate het platform groeit en de vraag naar tokens toeneemt, zal de waarde van de tokens stijgen.

 

Variërend van blockchain in “Jip-en-Janneke”-uitleg tot zelfs een punt waar alleen nog de “blockchainnerds” het konden volgen. De middag gaf voldoende ruimte voor interactie tussen de presentatoren en de zaal, maar ook tussen de presentatoren onderling. Aangezien blockchain nog volop in ontwikkeling is, stonden ze er allemaal voor open om van elkaar te leren en waren uiteraard erg benieuwd naar de oplossingen die de ander had bedacht. Bij de uitgebreide borrel aan de bar is onder het genot van een hapje en drankje nog lang nagepraat door alle aanwezigen. Wederom een zeer geslaagd seminar waar veel nieuwe kennis is opgedaan en voor allen het netwerk is verrijkt. De gegevens van de sprekers zijn na te lezen op: cruptotrader.nl, vmc.ai, brickex.io en dominium.me.

 

Wij danken alle sprekers voor de nieuwe inzichten, Rodria Laline voor de presentatie en als gesprekleider, alle aanwezigen voor de belangstelling en input en de ASRE voor het ter beschikking stellen van de accommodatie en het organiseren van de borrel.

Het bestuur van de Alumni vereniging hoopt de volgende activiteit weer veel enthousiaste alumni te mogen verwelkomen.