Op woensdag 8 november heeft de MSRE AA Schiphol Real Estate (SRE) bezocht. SRE heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het upgraden van het central business district. Dit heeft gewerkt want de leegstand is zeer minimaal. We hebben een uitgebreide presentatie gekregen van Dennis Raamaker Head of  Leasing en Marketing Schiphol Real Estate. SRE heeft een zeer innovatieve manier ontwikkeld om de klant optimaal te bedienen en van kwaliteit te voorzien. Bovendien is er geïnvesteerd in het toevoegen van functies op de kantoorlocatie in het CBD om een meer multifunctioneel programma en een beter verblijfsgebied te creëren.

Justin Braam heeft een presentatie gegeven van zijn scriptie over de invloed van de nabijheid van de luchthaven op kantoorhuurprijzen.

We hebben een rondleiding gekregen door The Base. Na een herontwikkeling van ruim 2 jaar werd The Base in 2015 geopend. Voornaamste doel van de herontwikkeling was het bestaande gebouw opener en gastvrijer te maken en meer één geheel te laten zijn. Duurzaamheid was daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Er is gekozen voor de BREEAM-systematiek, resulterend in het certificaat Very Good.

De naam The Base verwijst naar de nieuwe functie van het gebouw: het is dé plaats voor alle basisvoorzieningen op Schiphol Central Business District. Het bevat niet alleen een bedrijfsrestaurant, café en een Starbucks, maar ook 24/7 kinderopvang, een Regus Business Center, een gameroom, een bibliotheek en sportfaciliteiten in Healthclub the Base. Om deze functies mogelijk te maken, was een grondige metamorfose nodig. Op de garage is een passage gerealiseerd die alle gebouwen op begane grond niveau met elkaar verbindt. Daarnaast zijn op dit niveau gemeenschappelijke buitenterrassen en een nieuw atrium gecreëerd. De marktering voor dit gebied is volledig digitaal gemaakt. Enkele leden hebben zelf mogen ervaren hoe het gebied virtueel in beeld is gebracht.

Afsluitend vond er een borrel in het nieuwe Hilton plaats. Het nieuwe Hilton Amsterdam Airport Schiphol valt op door haar bijzondere architectuur en het internationale design. Een indrukwekkende lobby en een aanrader om er een drankje te drinken!