Dit jaar werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in Leiden. Hieraan voorafgaand was een kennismaking met de stad georganiseerd. Allereerst het Leidse stationsgebied. Het stationsgebied in Leiden is aan transformatie toe. Inmiddels is hiermee gestart. De ‘Lorentz’ is een multifunctioneel gebouw direct naast het station waarin gewoond, gewerkt en geparkeerd wordt zowel met de fiets als met de auto. We kregen een uitleg door Robert Bergenhenegouwen, de projectmanager van het stationsgebied. Het stationsgebied heeft een make over nodig en moet de vriendelijke entree van de stad worden. Leiden CS is het 6e station van Nederland met dagelijks 70.000 bezoekers. Het heeft dan ook veel traffic van fietsen, voetgangers, auto’s en bussen. Onderdeel van het masterplan is de verplaatsing van het busstation naar de naar de LUMC zijde van het station. Die verplaatsing is op dit moment onderwerp van discussie in de Leidse politiek. Er worden diverse oude kantoren gesloopt en vervangen door een combinatie van functies, wonen, werken, maar ook recreëren. Leiden heeft grote ambities voor het stationsgebied!

Daarna zijn we per T-rex bus door de binnenstad gereden waarbij we uitleg kregen over de diverse prachtige gebouwen en de geschiedenis van Leiden.

Tot slot de ALV gecombineerd met een hapje en drankje in restaurant Waag. De gemeente Leiden heeft de Waag die jarenlang beperkt gebruikt werd verbouwd tot een prachtige horeca gelegenheid.

Belangrijkste punten uit de ALV zijn de goedkeuring van de administratie en begroting voor 2017, en een terugblik op 2016. Hoogtepunt in 2016 was uiteraard het lustrumfeest! Alle aanwezige leden tijdens de ALV zouden ieder jaar wel zo’n feest willen. Een super feest! Nogmaals dank voor Carlijn Aarts en Monique Korting voor de organisatie. Een andere mooie prestatie is het aantrekken van een grote sponser voor 3 jaar, te weten Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Daarnaast was er aandacht en uitleg over de connectie met de ASRE. Leo Uittenboogaard, directeur van de ASRE heeft een toelichting gegeven over waar de ASRE momenteel mee bezig is en de connectie met de MSRE Alumni.

Uiteraard is de evenementenkalender voor 2017 toegelicht met als uniek evenement 7 april, het retailseminar, waarmee we ook nieuwe leden proberen te trekken.

Tevens hebben we afscheid genomen van George Soebiantono als bevlogen voorzitter van de vereniging, Arnoud Lykles als punctuele penningmeester en Jurrien Endenburgh (ASRE). Als nieuwe bestuursleden zijn aangesteld Sander Pietersen (sponsoring en evenementen), Frits Rosier (penningmeester), Emily Boom (evenementen), Arthur Marquard (ASRE) en Maurits Kuipers als voorzitter. Marco Mosselman (secretaris) en Carien Arendz (communicatie) blijven in het bestuur. Afgelopen jaar hebben de nieuwe bestuursleden meegedraaid en er is dan ook alle vertrouwen dat de vereniging een goed en enthousiast bestuur heeft in 2017 en verder. Maurits als nieuwe voorzitter heeft toegelicht dat het zijn wens is om een iets opener vereniging te worden waarbij we vooral steeds meer leden hopen te trekken die we vaker gaan zien op de evenementen.

Het voltallige bestuur wil George, Arnaud en Jurrien bedanken voor hun inzet en hoopt ze vaak te blijven zien bij de evenementen.

Lees hier het concept verslag van de ALV:

Downloaden (PDF, Onbekend)