Op 26 april 2016 heeft de MSRE AA een bezoekje gebracht aan het Haagse Wijnhavenkwartier om te polsen hoe de transformatie ervan verloopt.
Allerhartelijkst werd de groep ontvangen door SAREF Erwin Roelofs en Emily Boom. Na een korte presentatie kreeg ieder een hesje en werkschoenen toebedeeld voordat we het terrein op konden.

De locatie
Het gaat om het voormalig kantoorgebouw waarin het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken gehuisvest was. Naast het Centraal Station en het Plein, ligging in het centrum nabij het winkelhart. Het uitzicht vanaf deze locatie is uitermate gedifferentieerd, van zeezicht (Den Haag) tot havenzicht (Rotterdam).

Partijen
Via een Europese Aanbesteding heeft de gemeente Den Haag de gebiedsontwikkeling met een contractwaarde van circa €65 miljoen in Q4 van 2012 aan Heijmans Proper-Stok kunnen gunnen in samenwerking met Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Programmatische invulling gebouw
-170 appartementen; 132 huur / 38 koop;
-13.000 m2 VVO dependance Universiteit v. Leiden;
-1.310 m2 VVO commerciële ruimte (5 units);
-Parkeergarage: 224 parkeerplaatsen;
-Gezamenlijke fietsenberging;
-Berging per appartement in de kelder.

Beoogde doelgroep
De beoogde doelgroep bestaat uit: stellen, alleenstaanden, starters en expats.

Appartementen huur
De 132 huur appartementen liggen verdeeld over de 7e t/m 18e verdieping en bestaat uit 26 types: 2-, 3-, 4 kamers. De m2 variëren tussen de 71 m2 – 142 m2, gemiddeld zo’n 87 m2. De gemiddelde huurprijs bedraagt € 992,-  (€ 11,40 m2) en variëert van € 810,- tot € 1.395. De servicekosten bedragen €60,- per maand en een parkeerplaats is optioneelte huren tegen €100 per maand.
Een enkele Amsterdamse aanwezige vroeg zich mateloos verbaasd af hoe het kon dat de oppervlaktes zo groot waren, de prijzen zo laag en dat de appartementen nog niet allemaal verhuurd waren. De Haagse vastgoedmarkt is wezenlijk anders dan de Amsterdamse vastgoedmarkt.

Appartementen koop
De 38 koopappartementen bevinden zich op de verdiepingen 5,6,19,20. De prognose voor de oplevering is juli / augustus 2016

Hieronder een impressie van respectievelijk het kleinste appartement, het grootste appartement en de invulling van de commerciële ruimte (op de begane grond):

  

Hieronder een schematische weergave van het gebouw:

De groep werd van boven naar beneden door het gebouw geleid. Wat een prachtig uitzicht vanaf zowel de penthouses als ook de woningen eronder. De woningen werden allemaal als ruim ervaren. Dat gold ook voor de gangen, de gehele opzet voelde ruim maar behaaglijk aan.

Voor meer informatie zie: http://www.hureninwijnhavenkwartier.nl