Donderdag 11 september jl. heeft het seminar scenario planning plaatsgevonden. Het seminar is een initiatief van ons alumnilid Patrick Glas om zodoende zijn deelname aan de New York marathon in 2015 te sponsoren; waarbij alle opbrengsten 100% naar De Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) gaan.

Ter voorbereiding aan het seminar zijn twee interessante artikelen verspreid:

  • Scenario Planning: a Tool for Strategic Think (Schoenmaker)
  • Toekomstdenken met scenario’s (Van der Heijden)

De Kohnstammzaal was goed gevuld. Na een uitgebreide voorstelronde van de aanwezigen waarin ook ruimte bestond om aan te geven wat hun kennis en informatiebehoefte op gebied van scenarioplanning was, ging het seminar van start.

Hoofdspreker op het seminar was Michiel de Vries (Jester Strategy en voorheen E&Y). Allereerst werd stilgestaan bij de interessante verschuiving van scenarioplanning van het strategische domein naar andere domeinen waaronder controlling. Daarna kwamen onderwerpen aan bod als beproefde methodieken, bestpractice voorbeelden, toepassingsgebieden en ervaringen uit het veld. Zo werd ondermeer aandacht bestaad aan de praktijkcase ‘rethinking Rotterdam’.

De vruchtbare middag werd afgesloten met het uitrijken van 2 boeken over scenarioplanning (zie foto, beschikbaar gesteld door Wolters Kluwer) en een gezellige borrel. Mocht het seminar opnieuw plaatsvinden in de toekomst dan is dat zeker een aanrader. Voor meer informatie over de uitdaging van Patrick mail naar patrick.glas@ahold.com.