NieuwjaarsborrelDe MSRE Alumni Association organiseert diverse activiteiten om de onderlinge contacten van leden te bevorderen. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan het bevorderen van kennis, en uitwisseling daarvan, in de vastgoedsector, door het verstrekken van informatie, onderzoek en onderwijs. Tenslotte levert de MSRE Alumni Association een bijdrage aan het verhogen van de beroepsstandaard.

Teneinde het nuttige met het aangename te combineren worden lezingen, excursies en andere bijeenkomsten gecombineerd met een netwerkborrel of een diner. Voorbeelden zijn: een lezing en discussie bijeenkomst over corporaties in transitie en de kansen hierbij voor bellegers met presentaties door buitengewoon Hoogleraar Woningmarkt (UvA) en directeur Ortec Finance, directeur-bestuurder Noordwijkse Woningstichting en director investment management Amvest.

Log in om je aan te melden voor een activiteit.

Log in om foto’s en/of verslagen van de georganiseerde activiteiten te bekijken.